ภาษา

มอบเอกสิทธิ์ไร้ขีดจำกัดด้วยบริการและสิทธิประโยชน์จากสถานบริการธุรกิจและร้านค้าที่รับบัตร VISA และ MasterCard ทั่วโลก อีกทั้งรับคะแนนสะสม “T-Rewards” เพื่อแลกรับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือของสมนาคุณต่างๆ มากมาย

WebBanner_Drive_2.jpg

 

 

เงื่อนไขสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตรายใหม่

 1. สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนชาต
  บัตรหลักใหม่ บัตรไดร์ฟทุกประเภท บัตรแมกช์ วีซ่า แพลทินัม และบัตรลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม ที่สมัครและได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 60 ถึง 30 มิถุนายน 60 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตธนชาตหรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย และ/หรือ กรณียกเลิกบัตรฯเดิม และสมัครบัตรใหม่ต้องยกเลิกบัตรฯเดิม ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันสมัครบัตรฯใหม่

   
 2. ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายดังนี้
  1. รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 1 ครั้งโดยไม่กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน นับจากวันใช้จ่ายครบตามกำหนด
    
  2. รับกระเป๋า G2000 Overnight Bag มูลค่า 2,790 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000-9,999 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ(รวมการใช้จ่ายในข้อ 2.1) หรือ รับกระเป๋าล้อลาก มูลค่า 4,590 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ (รวมการใช้จ่ายในข้อ 2.1 ) โดยธนาคารจะจัดส่งของกำนัลภายใน 90 วัน นับจากวันใช้จ่ายครบตามกำหนด
    
 3. สิทธิพิเศษตามข้อ 2 เฉพาะลูกค้าสมัครทางช่องทางปกติเท่านั้น สำหรับช่องทางปกติเท่านั้น สำหรับช่องทางพิเศษอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศเฉพาะของแต่ละช่องทาง
   
 4. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่สามารถนำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ เฉพาะยอดใช้จ่ายเพื่อรูดสินค้า ยอดชำระค่าบริการต่าง ๆ และยอดผ่อนชำระ Smile Plan ที่เรียกเก็บ ณ เดือนที่กำหนดตามเงื่อนไขการใช้จ่ายเฉพาะยอดที่อยู่ในช่วงเดือนที่มีโปรโมชั่นเท่านั้น
   
 5. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ไม่สามารถนำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ ได้แก่ การซื้อหน่วยการลงทุน กองทุนรวมทั้งหมด ประกันทุกประเภทโปรแกรมผ่อนได้ทุกชิ้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม การโอนยอดคงค้าง รายการที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ การกดเงินสด บริการเงินสดสั่งได้ และยอดที่เกิดจากการนำเงินสดเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อสามารถใช้จ่ายเกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
   
 6. กรณีสมัครบัตรเสริมพร้อมบัตรหลักใหม่ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้ากับบัญชีของบัตรหลักเพื่อรับสิทธิ์ฯ กรณีสมัครบัตรหลักใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ประเภทบัตร สามารถคำนวณรวมยอดใช้จ่ายทั้งหมดจากทุกบัตรเพื่อรับสิทธิ์ฯ
   
 7. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ มอบสิทธิ์พิเศษเฉพาะผู้สมัครที่มีสถานะปกติ และไม่ผิดนัดชำระอยู่ ณ วันที่รับของกำนัล
   
 8. สิทธิพิเศษไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
   
 9. จำกัดการรับของกำนัลสูงสุด1 รายการสำหรับข้อ 2.1 และจำกัด สูงสุด 1 รายการ สำหรับข้อ 2.2 ต่อรายลูกค้าเท่านั้น
   
 10. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำนัลเป็นสิทธิพิเศษอื่นที่มูลค่าเทียบเท่ากรณีของกำนัลที่ระบุไว้หมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีกรณีพิพาท หรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
   
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ ระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด และ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับบัตร

ชื่อบัตร บัตรเครดิตธนาคารธนชาต ไดร์ฟ แพลทินัม วีซ่า
Thanachart DRIVE Platinum VISA
ธนาคาร ธนชาต Thanachart Bank
ประเภทบัตรเครดิต VISA
ชนิดบัตรเครดิต Premier

อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน

20.00%  ต่อปี
คิดดอกเบี้ยจากวันครบกำหนดชำระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรหลัก: ฟรี

บัตรเสริม : ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : 400 บาท/ปี

บัตรเสริม : 400 บาท/ปี

อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ

10% หรือขั้นต่ำ 500 บาท

วงเงินสูงสุด

2-5 เท่าของรายได้

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายช้ากว่ากำหนด

250 บาท/รอบบัญชี

อัตราดอกเบี้ยในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน(เบิกถอนได้สูงสุด 20,000 บ./ครั้ง)

ระยะเวลาในการชำระเงินคืนโดยปลอดดอกเบี้ย

สูงสุด 55 วัน

บริการ ATM และบัตรเดบิต

สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารธนชาต

บริการผ่อนชำระ

Smile Plan ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน
ผ่อนชำระค่าประกันรถยนต์ผ่านธนชาตโบรกเกอร์ รับคะแนนสะสม 2 เท่า

ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรหรือกรณีบัตรหาย

1. กรณีบัตรเครดิตชำรุด ค่าใช้จ่ายการออกบัตรใหม่ 200 บาท + Vat 7%
2. บัตรเครดิตหายหรือถูกขโมย ออกบัตรเครดิตหมายเลขใหม่ ครั้งแรกฟรี เกินกว่านั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ 200 บาท + Vat 7%

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 70 ปี
 • บัตรแพลทินัม ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ต่อเดือน (สำหรับชาวต่างชาติ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน)

 

บัตรเสริม

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีเป็นพนักงานบริษัท / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

กรณีสมัครบัตรเสริม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรหลัก 

 

กรณีสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝาก (Deposit Pledge)

เพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการสมัครบัตรเครดิตธนชาต ทุกประเภทตามวงเงินขั้นต่ำที่ทางธนาคารกำหนด เพียงท่านเปิดบัญชีหรือมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับทางธนาคารแล้วนำมาค้ำประกันเงินฝาก เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้บริการบัตรเครดิตธนชาต ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 95% ของเงินฝากค้ำประกัน

 1. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนา Passport และ Work Permit)
 2. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก (โอนเฉพาะส่วน)
 3. ใบแสดงการ HOLD จำนวนเงินฝากของลูกค้า

 

หมายเหตุ : สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก (โอนเฉพาะส่วน) และใบแสดงการ HOLD จำนวนเงินฝากของลูกค้าใช้เฉพาะกรณีสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝาก (Deposit Pledge) เท่านั้น

สิทธิพิเศษ

 1. รับเงินคืนสูงสุด 3.5%** ทุกยอดการใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก สำหรับการใช้จ่าย 5,000 บาท/รอบบัญชี โดยไม่มีกำหนดการใช้จ่ายขั้นต่ำ
  บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม รับเงินคืน สูงสุด 3.5%
  บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ วีซ่าแพลทินัม รับเงินคืน สูงสุด 1.9%

   
 2. คะแนนสะสม T-Rewards ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเงินเข้าคืนบัญชีบัตรเครดิตได้ 100 บาท
   
 3. โปรแกรมผ่อนชำระค่าประกันรถยนต์ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน
   
 4. คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 10,000,000 ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
   
 5. บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis’ Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ครั้ง/บัตร/ปี
   

เงื่อนไขเครดิตเงินคืนการเติมน้ำมัน

 1. บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม รับเงินคืนและคะแนนสะสม T-Rewards รวมสูงสุด 3.5% คำนวณจาก รับเครดิตเงินคืน 3.1% จากยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ สำหรับยอดรวมไม่เกิน 5,000 บาท/รอบบัญชี และยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท/รอบบัญชี รับเครดิตเงินคืน 1.5% และ รับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 0.4% จากคะแนนสะสม T-Rewards สำหรับยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน) ซึ่งทุกๆ 1,000 คะแนนจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท เพื่อใช้แลกเป็นเงินเครดิตคืนค่าน้ำมัน หรือบัตรกำนัล ของรางวัลตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 230 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
   
 2. บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ วีซ่าแพลทินัม รับเงินคืนและ คะแนนสะสม T-Rewards รวมสูงสุด 1.9% คำนวณจาก รับเครดิตเงินคืน 1.5% จากยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ สำหรับยอดรวมไม่เกิน 15,000 บาท/ รอบบัญชี และ รับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 0.4% จากคะแนนสะสม T-Rewards สำหรับยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (ทุก 25 บาทรับ 1 คะแนน) ซึ่งทุกๆ 1,000 คะแนน จะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท เพื่อใช้แลกเป็นเงินเครดิตคืนค่าน้ำมัน หรือบัตรกำนัล ของรางวัลตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 225 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
   
 3. การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายของประเภทสถานีบริการน้ำมัน ธนาคารใช้ข้อมูลอ้างอิงตามที่ระบุใน Merchant Category Code (MCC Code) 5541 ตามระบบของ Master Card ซึ่งยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะเป็นยอดค่าใช้จ่ายตาม MCC Code ที่ระบุไว้เท่านั้น ยอดค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก MCC Code ที่ระบุจะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการใช้จ่ายในหมวดต่างๆที่กำหนด
   
 4. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสดได้

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน