ภาษา

ระบบชำระเงิน Alipay เตรียมธุรกิจให้พร้อมก่อนใคร เพื่อรองรับศักยภาพการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้วยระบบชำระเงิน Alipay

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

ระบบชำระเงิน Alipay เตรียมธุรกิจให้พร้อมก่อนใคร เพื่อรองรับศักยภาพการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้วยระบบชำระเงิน Alipay

 

Alipay Wallet

เป็น Application ออกใหม่บนมือถือสมาร์ทโฟนที่ได้รับการโปรโมทจาก Alipay ซึ่ง สามารถชําระสินค้าได้แบบ online-to-offline นั่นคือ ผู้บริโภคสามารถชําระเงินผ่านทางบาร์โค้ด QR CODE บนมือถือได้ทันที โดยระบบจะช่วยบันทึกข้อมูลประวัติการใช้จ่ายและข้อมูลสินค้าที่ซื้อได้อีกด้วย

ซึ่งขณะนี้ Alipay Wallet มีเป้าหมายที่จะขยายวงกว้างให้เป็นระบบการจ่ายเงินที่ใช้ได้ทั่วโลก เเละเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของนักช้อปชาวจีนเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วเเละมีความปลอดภัยสูง 

จากที่ผ่านมา การซื้อสินค้าจะนิยมการชําระเงินผ่านบัตรเครดิต แต่เนื่องจากความยุ่งยากในการ ชําระเงินและความไม่ปลอดภัย ทําให้โอกาสที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้ามีน้อยลง การที่มีระบบอํานวยความ สะดวกสบายต่อการใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภค และการมี ระบบการรับชำระเงินที่มีประสิทธิภาพก็เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น

ผู้ประกอบการไทยที่สนใจมีระบบรับชำระสินค้าจาก QR Code ของ Alipay สามารถสมัคร กับเราได้ทันทีโดยจะมีเจ้าหน้าที่ ติดต่อไปเเจ้งรายละเอียดต่างๆ มาเตรียมธุระกิจของท่านให้พร้อมก่อนใคร เพื่อรองรับศักยภาพการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ในทุกรูปแบบ

 

 

ค่าธรรมเนียมการรับชำระด้วยคิวอาร์โค้ด ALIPAY

รับชำระด้วย คิวอาร์โค้ด ALIPAY ผ่านเครื่อง EDC 2.0% ต่อครั้ง

 

ค่าบริการ การดำเนินงาน

- ค่าดำเนินการติดตั้งต่อเครื่อง (เก็บครั้งเเรกครั้งเดียว) 1,000 บาท

- ค่าเช่าต่อเครื่อง เดือนละ 400 บาท

 

การนำเงินเข้าบัญชีร้านค้า

รับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น ร้านค้าได้รับเงิน โดย GHL จะโอนเงินเข้าบัญชี ภายในสองวันทำการนับจากวันที่ทำรายการ

 

สอบถามรายละเอียด

 

เพิ่มเพื่อน

Fan Page : Payment gateway

 

 

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร

สำหรับร้านค้าทุกประเภท

 1. ใบสมัครพร้อมติดอาการแสตมป์ 30 บาท
 2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (จดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและคัดรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง + Work Permit กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ
 4. หนังสือยินยอมให้ถอน/โอน/หักบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (สำหรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)
 6. สำเนารายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 4 เดือนล่าสุดถึงปัจจุบัน (ได้ทุกธนาคาร)
 7. รูปถ่ายสถานประกอบการโดยให้เห็นชื่อป้ายหน้าร้านและสินค้าภายในร้าน หรือรูปหน้า Website สำหรับกรณี E-commerce
 8. ใบอนุญาตประกอบกิจการตามธุรกิจพิเศษ/ เฉพาะ
 9. แผนที่ (ถ้ามี)

กรณีมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

กรณีร้านค้ากลุ่ม E-commerce

 1. ข้อตกลงในการดำรงเงินในบัญชีเงินฝาก และยินยอมให้หักเงินฝากเพื่อชำระหนี้ (Guarantee)
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารแสดงสิทธิในการใช้ Hosting / Domain name
 3. ภาพแคปเจอร์หน้าจอ Website ของท่าน

เพิ่มกลุ่มลูกค้าชาวจีน ธุรกิจเติบโต

 

เพิ่มกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่มาท่องเที่ยวไทยเป็นอันดับ 1 ด้วยบริการรับชำระเงิน ALIPAY ที่ใช้ง่าย ทันสมัย สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งร้านค้าสามารถ ร่วมโปรโมชั่นกับ ALIPAY ได้ ทำให้นักช้อปชาวจีนใช้จ่ายที่ร้านของคุณได้มากขึ้น

โฆษณาร้านค้าของคุณได้

รูปร้านค้า / รูปสินค้า / ที่อยู่ร้านค้าของคุณ จะปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชัน ALIPAY จึงทำให้ร้านค้าของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น พร้อมมีเนวิเกเตอร์ ช่วยลูกค้าให้หาร้านค้าได้ง่ายขึ้น 

บริการรับชำระเงิน ALIPAY

ทางเลือกใหม่สำหรับร้านค้า เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้นักช้อปชาวจีนที่เป็นสมาชิก ALIPAY กว่า 800 ล้านคน ให้สามารถชำระค่าสินค้า/บริการ โดยร้านค้าจะทำการสแกน QR Code บนแอปพลิเคชัน Alipay ในโทรศัพท์มือถือของลูกค้า ด้วยเครื่องอ่าน QR Code ณ ร้านค้า