ภาษา

สมัครสินเชื่อบุคคล กสิกรไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และเติมเต็มความสุขทุกไลฟ์สไตล์ได้ง่ายๆ

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

สมัครสินเชื่อบุคคล กสิกรไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และเติมเต็มความสุขทุกไลฟ์สไตล์ได้ง่ายๆ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

:  สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย 

ประเภทสินเชื่อ

:  สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน

สถาบันการเงิน

วัตถุประสงค์สินเชื่อ

:  สินเชื่ออเนกประสงค์

จุดเด่น

:  สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และเติมเต็มความสุขทุกไลฟ์สไตล์ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะนำเงินไปแต่งบ้าน, ดาวน์รถ, เรียนต่อ, แต่งงาน, จ่ายค่าเทอมลูก, พาครอบครัวไปพักผ่อน เป็นต้น

ลักษณะหลักประกัน

:  สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

ผู้มีสิทธิ์กู้

:  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

วงเงินกู้

:  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ระยะเวลากู้

:  สูงสุด 60 เดือน

วิธีการคิดดอกเบี้ย

:  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 

 

 

 

สนใจสอบถามหรือปรึกษาปัญหาด้านการเงิน

เพิ่มเพื่อน

Fan Page : loanCredit

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย

 • 22 ปีขึ้นไป 
  กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 
  กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

 • รายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  รายได้ 40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ

 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  อายุงาน 2 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

 

 

 เอกสารประกอบการสมัคร 

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าของบัญชี

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

 • กรณีที่ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน ให้แนบสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 • กรณีทำงานที่ปัจจุบันน้อยกว่า 6 เดือน แต่ผ่านการทดลองงานแล้ว ให้แนบหนังสือรับรองการทำงานจากที่เดิม

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าของบัญชี

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (หจก.) จากกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 • กรณีใช้ชื่อบัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี

 • กรณีในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.) ให้แนบสำเนาใบคำขอจดทะเบียน

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 

สนใจสอบถามหรือปรึกษาปัญหาด้านการเงิน

เพิ่มเพื่อน

Fan Page : loanCredit

 

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน