ภาษา

สมัครบัตรเครดิต ธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม ธนาคารออมสินขอต้อนรับท่านสู่โลกแห่งอภิสิทธิ์ของบัตรธนาคารออมสิน บัตรเครดิตที่ธนาคารได้คัดสรรอภิสิทธิ์ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์แห่งการใช้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

สมัครบัตรเครดิต ธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม
ธนาคารออมสินขอต้อนรับท่านสู่โลกแห่งอภิสิทธิ์ของบัตรธนาคารออมสิน  บัตรเครดิตที่ธนาคารได้คัดสรรอภิสิทธิ์ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์แห่งการใช้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

วางใจ...ให้ออมสินดูแลทุกการใช้จ่ายของคุณ
       บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านร้านค้าออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินให้คุณเพลิดเพลินกับทุกการใช้จ่ายบนโลกออนไลน์จากร้านโปรดทั่วทุกมุมโลก สะดวกง่ายดายเพียงปลายนิ้ว ปลอดภัย มั่นใจจากการทำรายการผ่านระบบVerified by Visa มาตรฐานสากลจาก VISA

ช้อปปิ้งออนไลน์ แบบง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
1.เลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าออนไลน์ ที่รับบัตรเครดิตVISA
2. เลือกวิธีการชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
3. กรอกข้อมูลรายละเอียดของบัตรเครดิตที่ต้องการชำระให้ถูกต้องครบถ้วน
    - ชื่อ นามสกุล ผู้ถือบัตร
    - หมายเลขหน้าบัตรเครดิต จำนวน 16 หลัก
    - วันบัตรหมดอายุ (เดือน/ปี)
    - หมายเลข CVV จำนวน 3 หลัก
    - ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ร้านค้าออนไลน์ระบุ
4. กด Request OTP (ถ้ามี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าออนไลน์) เพื่อรับรหัสผ่าน (OTP: One Time Password) โดย OTP ถูกส่งผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคารตอนยื่นสมัครบัตรเครดิต หลังจากนั้นให้กรอกเลข OTP ในช่องที่ระบุ
5. กดยืนยันการทำรายการเพื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

NoFee-01-(1).jpgLanding_pag_Benefit_Credit_Card-04-(1).jpg

GSB Reward Point

รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน 
 

Privileges (สิทธิประโยชน์)

ธนาคารออมสินขอต้อนรับท่านสู่โลกแห่งอภิสิทธิ์ของบัตรเครดิตธนาคารออมสิน บัตรเครดิตที่ธนาคารได้คัดสรรอภิสิทธิ์ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์แห่งการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
 

รายละเอียดการใช้บัตร

วงเงินการใช้บัตร

 • วงเงินบัตรเครดิตเป็นวงเงินที่ท่านได้รับสำหรับการใช้ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินค้างชำระของเดือนก่อนแล้วต้องไม่เกินวงเงินการใช้จ่ายที่ธนาคารกำหนดให้
 • วงเงินบัตรเครดิตจะถูกลดยอดลง เท่ากับยอดคงค้างทั้งหมดที่เกิดขึ้น และยังไม่ได้ชำระคืนธนาคาร
 • กรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตหลายใบ วงเงินรวมทุกบัตร หมายถึง วงเงินบัตรเครดิตที่ท่านถืออยู่ทุกบัตร (ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ภายในวงเงินเดียวกัน
 • ท่านสามารถขอใช้บัตรเครดิตเกินวงเงินปกติได้ ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็น เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ หรือเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งท่านสามารถของวงเงินชั่วคราวได้ที่ GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อัตราค่าธรรมเนียม
 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

- ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าธรรมเนียมรายปี (ปีละ)
 

- ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
- ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี*

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (ชำรุด/สูญหาย)

200 บาทต่อบัตร

ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชี

50 บาทต่อฉบับ

ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึกสินค้า
และบริการ (Sales Slip)

- 100 บาท ต่อครั้ง สำหรับรายการใช้จ่ายภายในประเทศ
- 200 บาท ต่อครั้ง สำหรับรายการใช้จ่ายในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม

100 บาทต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ

ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

99 บาทต่อรอบบัญชีหรือตามที่ถูกเรียกเก็บจากหน่วยงานภายนอก

ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

ร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
หมายเหตุ การเบิกถอนเงินสดในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee) ตามอัตราที่ธนาคารในต่างประเทศนั้นกำหนด

ช่องทางและค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน

 • ชำระด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ยกเว้น

 • ชำระเงินผ่านบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

ของธนาคารออมสิน

ยกเว้น

 • ชำระเงินผ่านบริการออมสิน Internet Banking

ยกเว้น

 • ชำระเงินผ่านบริการออมสิน MyMo

ยกเว้น

 • ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

ยกเว้น

 

*ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดปี ตั้งแต่ 12,000 บาท

 

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
 • มีสัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท
 • อายุงาน
  • ผู้มีรายได้ประจำอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป
  • เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 

2. เอกสารประกอบการสมัคร

 • ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 

 • เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

  • สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
   ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด
   Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)
   การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

    

  • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
   ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือนหรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้
   Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

    

  • สำหรับเจ้าของกิจการ
   เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

   ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือนหรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี 


ผู้สมัครอ้างอิงเกณฑ์เงินฝาก

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้มีเงินฝาก/สลากออมสินพิเศษ/ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้กับธนาคาร หรือลงทุนในกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
 • มีสัญชาติไทย
 • มีเงินฝากประจำกับธนาคาร ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ของผู้สมัครบัตรเครดิต ซึ่งมีระยะเวลาการฝากต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ
 • มีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสลากออมสินพิเศษ หรือลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือลงทุนในกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ของผู้สมัครบัตรเครดิต ซึ่งมีระยะเวลาการฝาก/ลงทุน ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

พิจารณาเฉพาะเงินฝากธนาคารออมสินเท่านั้น
 

2. เอกสารประกอบการสมัคร

 • ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก หรือ สลากออมสินพิเศษ หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือ กองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน ในนามผู้สมัครบัตรเครดิต ซึ่งมีระยะเวลาการฝาก ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ–เลขที่บัญชี หรือ
 • หนังสือรับรองยอดเงินฝาก หรือสลากออมสินพิเศษ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน ในนามผู้สมัครบัตรเครดิต

ความคุ้มครองจากการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านจากภัยโจรกรรม

ผู้ได้รับความคุ้มครอง

 • สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม
 • ข้อตกลงคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน อันเกิดจากการลักทรัพย์ในสถานที่พักอาศัย ประจำของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินในขณะที่ผู้ถือบัตรเดินทาง โดยมีการใช้กำลังรุนแรง และทำให้เกิดร่องรอย ความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่พักอาศัยประจำดังกล่าว โดยผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินต้องชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรระหว่างเดินทาง เช่น ค่าโรงแรมที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าอาหารและต้องเดินทางออกจากสถานที่พักอาศัยประจำเกินกว่า 24 ชั่วโมง รวมถึงการ เดินทางนั้นต้องมีระยะทางห่างจากสถานที่พักอาศัยเกินกว่า 50 กิโลเมตร ทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องเสียงรวมถึง โทรทัศน์ เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นดีวีดี ชุดเครื่องเสียง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Desktop)ตู้เย็น เครื่องดนตรี และกระเป๋า แบรนด์เนม ยกเว้น Computer Notebook Tablet iPad โทรศัพท์มือถือ อาวุธปืน เครื่องลายคราม วัตถุโบราณ เงินสด เช็ค ทองคำ อัญมณี และเครื่องประดับ ทั้งนี้ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อทรัพย์สินเสียหายต้องไปแจ้งความต่อสถานีตำรวจ และนำ บันทึกประจำวันมาเป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • จำนวนเงินเอาประกัน
 • สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินภายในสถานที่พักอาศัย ใน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อบัตรต่อปี
 • สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินภายในสถานที่พักอาศัย ใน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อบัตรต่อปี
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • เกิดขึ้นในระหว่างที่เดินทางมีระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ผู้ถือบัตรนำไปด้วยในระหว่างการเดินทาง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  ความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุอื่นใดที่มิใช่การโจรกรรม เช่น ไฟไหม้ ควัน ฟ้าผ่า ลมพายุ น้ำ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ การเคลื่อนตัวของดิน ลูกเห็บ หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ และการก่อการร้าย
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หมายเหตุ: แผนความคุ้มครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และจะชดใช้ค่าเสียหายสำหรับค่าในการจัดหา ทรัพย์สินมาทดแทนเท่านั้น (Replacement Value) โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าสอบถามเพิ่มเติมโทร. 1736

 

รับส่วนลดสุดพิเศษ สูงสุด 5% - 50% จากร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบริการชั้นนำจากกิจกรรม “ร้านดี๊ดี กับบัตรดี๊ดีร้านนี้มีส่วนลดกับบัตรธนาคารออมสิน”

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพียงท่านสมาชิกแสดงบัตรเครดิต หรือชำระค่าสินค้าและ บริการผ่านบัตร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน