ภาษา

สมัครบัตรเครดิต KTC Visa พบกับการเดินทางใหม่ ด้วยมุมมองที่ต่างกว่า กับสิทธิพิเศษมากมาย

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

เอกสิทธิ์ที่มากกว่า

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

คุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท
และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหาย
จากการเดินทาง
ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง

ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน

ส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 4%
ที่ KTC WORLD TRAVEL SERVICE

เลขาส่วนบุคคล

บริการเลขาส่วนบุคคล
ทุกวันและทุกเวลา

ข้อมูลเกี่ยวกับบัตร

ชื่อ

บัตรเครดิต KTC

สถาบันการเงิน

ธนาคารกรุงไทย (KTC)

เหมาะสำหรับ

ช้อปปิ้งทั่วไป, ท่องเที่ยว-เดินทาง, สะสมไมล์

วงเงินสูงสุด

สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ยอดชำระขั้นต่ำ

10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด  (แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท)

ดอกเบี้ยค้างชำระ

20% ต่อปี

สมัครบัตรเสริมได้

ได้สูงสุด 4 ใบต่อ 1 บัตรหลัก

คะแนนสะสม

25 บาท / 1 คะแนน

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีหมดอายุ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก

ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม

ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรเสริม

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเสริม

เอกสารการสมัคร

 • กรณีบุคคลธรรมดา :

  • 1. สำเนาทะเบียนบ้าน

  • 2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ

  • 3. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน

  • 4. ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน

  • 5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

 • กรณีชาวต่างชาติ/ประกอบธุรกิจในไทย : เอกสารเพิ่มเติม

  • โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปี

 • กรณีเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระ : เอกสารเพิ่มเติม

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ ทะเบียนพาณิชย์

  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 • สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม : เอกสารเพิ่มเติม

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - แนบเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร


บัตรหลัก

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • รายได้รวมขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน

 

 

บัตรเสริม

 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท / เดือน

เอกสารการสมัคร

 • กรณีบุคคลธรรมดา :
  • 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ
  • 3. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน
  • 4. ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
  • 5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • กรณีชาวต่างชาติ/ประกอบธุรกิจในไทย : เอกสารเพิ่มเติม
  • โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปี
 • กรณีเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระ : เอกสารเพิ่มเติม
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ ทะเบียนพาณิชย์
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม : เอกสารเพิ่มเติม
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - แนบเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร
เงื่อนไข ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 60 ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี)

KTC - ROYAL ORCHID PLUS VISA PLATINUM

สิทธิพิเศษ

 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข

 • ทุก 25 บาท = 1 คะแนนสะสม KTC ROP ของบัตรเครดิต KTC - ROYAL ORCHID PLUS VISA PLATINUM เพื่อใช้แลกเป็น รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์เท่านั้น

 • 2 คะแนนสะสม KTC ROP = 1 รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์

 • รับ 500 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส พิเศษจากการบินไทย เมื่อท่านสมาชิกฯ สะสมไมล์เอกสิทธิ์ได้ 5,000 ไมล์ ซึ่งเป็นไมล์ที่ได้จากการบิน ( Flown Miles)
 • รับส่วนลดเพิ่มที่ KTC WORLD TRAVEL SERVIC
  • ​รับส่วนลด 50% สำหรับ KTC WORLD LIFESTYLE WORKSHOP กับ THAI catering
  • รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อประกันภัยการเดินทาง
  • รับส่วนลด 5% สำหรับบัตรโดยสารการบินไทยภายในประเทศ (จากราคาปกติ)

 


KTC - BANGKOK AIRWAYS VISA PLATINUM

สิทธิพิเศษ

 • เพียง 750 คะแนน KTC FOREVER REWARDS10 logo flyerbonus
 • ส่วนลด 30% สำหรับบัตรโดยสารราคาปกติ (booking class Y) ในทุกเส้นทางสำหรับการเดินทางตลอดทั้งเดือนเกิด แก่สมาชิกบัตรที่มีวันเกิดในเดือนนั้นๆ (บัตรโดยสาร 1 ใบ สำหรับสมาชิกบัตรหลักเท่านั้น และจะต้องเป็นผู้โดยสารเอง)
 • ส่วนลด 10% สำหรับบัตรโดยสารราคาปกติ (booking class D, C, Y, M) และบัตรโดยสารราคาพิเศษ (booking class K, N) ทุกเส้นทาง (เฉพาะผู้ถือบัตรเท่านั้น)
 • เพียง 750 KTC FOREVER REWARDS = 10 FlyerBonus Reward เพื่อสะสมคะแนนแลกบัตรโดยสารกับบางกอกแอร์เวยส์ *
 • ส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า in-flight shopping เฉพาะรหัสสินค้า IFXXX
 • ส่วนลด 5% สำหรับการจองแพ็คเก็จทัวร์ กับ Bangkok Travel Club (BTC)
 • เพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเดินทางเป็น 10 กิโลกรัม (สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
 • Priority Tag สำหรับกระเป๋าเดินทาง
 • ได้รับการปรับเป็น First Priority เมื่อมีการสำรองที่นั่งที่อยู่ใน Waiting List
 • สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC WORLD TRAVEL SERVICE บริการข้อมูลเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
 

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน