ภาษา

ประกันเมืองไทยประกันชีวิต SUPER SAVING 14/7 ออมง่ายๆ มีเงินจ่ายคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้ เริ่มต้นออมเดือนละ 1,980 บาทแค่ 7 ปีรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 186,000 บาท กับโครงการเมืองไทย Super Saving 14/7

ประกันเมืองไทยประกันชีวิต SUPER SAVING 14/7 ออมง่ายๆ มีเงินจ่ายคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้ เริ่มต้นออมเดือนละ 1,980 บาทแค่ 7 ปีรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 186,000 บาท กับโครงการเมืองไทย Super Saving 14/7

ออมง่ายๆ มีเงินจ่ายคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้

เริ่มต้นออมเดือนละ 1,980 บาทแค่ 7 ปีรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 186,000 บาท
กับโครงการเมืองไทย Super Saving 14/7


 

 
ตัวอย่างผู้ประกอบอาชีพ พนักงานบัญชี บริษัทเอกชน

• ผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
• ซื้อประกันชีวิต ที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน เดือนละ 1,980 บาท
 

 

 

 
รับเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์

• รับเงินจ่ายคืน 3%= 3,000บ.ทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่1-7
• รับเงินจ่ายคืน 5%= 5,000บ.ทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่8-13
 รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 186%
 

 

 

 
รับผลประโยชน์คุ้มค่า

• รับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 145%
• รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุด 186,000 บาท
 สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี
 

 

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายเดือน โครงการเมืองไทย Super Saving 14/7

สิทธิประโยชน์

 รับเงินจ่ายคืนทุกปีรวมตลอดสัญญาสูงถึง 51%
 รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 186%
 รับเงินครบกำหนดสัญญา 135%


สิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครอง

• รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานและสูงถึง 145%
 ได้รับยกเว้นการชำระเบี้ยกรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร


สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ

 ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 70 ปี
 สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้