ภาษา

มอบชีวิตอิสระ รีไฟแนนซ์ผ่อนเบาที่เดียวจบครบทุกภาระ สำหรับพนักงานเงินเดือนประจำ รายได้ต่อเดือน 5 หมื่นบาทขึ้นไป

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

สินเชื่อหมุนเวียน ธนาคารไทยเครดิต
 

มอบชีวิตอิสระ รีไฟแนนซ์ผ่อนเบาที่เดียวจบครบทุกภาระ สำหรับพนักงานเงินเดือนประจำ รายได้ต่อเดือน 5 หมื่นบาทขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 20-65 ปี
 • พนักงานบริษัท หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • รายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
  (รายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และเมื่อรวมรายได้อื่น ต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท)
 • อายุงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
  (โดยต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในใบสมัคร)
 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ อายุงาน (อายุเอกสารย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 4 เดือน

 

 

 

กรณีสมัครเพื่อรวมหนี้ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 
 • กรณีรวมหนี้บัตรเครดิต
  - ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตพร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่าสุด
 • กรณีรวมหนี้สินเชื่อบุคคล
  - ใบแจ้งหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่าสุดผลตอบแทน

 

 

 

พื้นที่ให้บริการ

 • กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และชลบุรี
  * ผู้สมัครจะต้องทำงานหรือพักอาศัยในพื้นที่ 7 จังหวัด เท่านั้น

 

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน