ภาษา

คว้าโอกาสพิเศษ สมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ ktc proud ผ่อนต่ำ เพียง 3% หรือ 300 บาท

 

 

 

กระโดดคว้าโอกาส บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ ktc proud ผ่อนต่ำผ่อนสบายเพียง 3% หรือ 300 บาท ง่ายๆ กับการมีผู้ช่วยที่รู้ใจคุณตอบโจษท์ทางการเงิน จะกด จะใช้เงินก้อน เพียงใบเดียวได้ 2 ผู้ช่วย แถมฟรีค่าธรรมเนียมกดเงินสด ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

ดาวน์โหลด รายละเอียดการสมัคร เเละ แบบฟอร์มใบสมัคร บัตรกดเงินสด KTC PROUD

บริการแบ่งชำระ

คว้าทุกความต้องการได้ทันที ด้วยบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ 0% หรือแบ่งชำระได้นานสูงสุด 24 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ 

 

 

 

 

      บริการเบิกถอนเงินสด

 • อนุมัติรับเงินทันใจ รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ ในการรับเงินโอน และได้รับการอนุมัติภายใน 16.00 น.
 • สะดวก เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ทำการเบิกถอนเงินสดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ ATM ทุกเครื่องทั่วประเทศ หรือเบิกถอนเงินสดออนไลน์ ผ่านบริการออนไลน์ (www.ktc.co.th/onlineservice) เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • ภาระไม่หนักเกินไป ชำระขั้นต่ำได้ สามารถชำระค่างวดขั้นต่ำต่อเดือนเพียง 3% ของยอดที่เรียกเก็บ แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท
 • ยิ่งใช้ ยิ่งได้ รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ใช้แลกแทนค่างวด ดอกเบี้ยฯ หรือ สินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ 
  *ยกเว้นบริการแบ่งชำระ FLEXI จะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 • กดเงินได้เต็มวงเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดจากตู้ ATM ทุกธนาคาร
 • ชำระค่างวด วงเงินเข้าทันที เมื่อชำระที่ ธนาคารกรุงไทย หรือที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven วงเงินจะคืนกลับ และสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันที
 

 

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สููงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
• ดอกเบี้ย สููงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
• ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สููงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
• ค่าปรับชำระหนี้ล่าช้า หรือ ผิดนัด สููงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี
ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม กรณีหาย/ชำรุด 100 บาท/บัตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม 50 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดการใช้จ่าย ไม่มี
ค่าปรับกรณีเช็คคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ไม่มี
 • หมายเหตุ
  • ค่าธรรมเนียมในบางประเภทสามารถเลือกชำระด้วยคะแนนสะสมแทนได้ ตามเงื่อนไขที่ KTC กำหนด
  • คู่มือฉบับนี้เป็นเพียงคำอธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ KTC PROUD เท่านั้น หากส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้ขัดแย้งกับข้อตกลงที่ทำไว้ต่อ KTC ให้ถือปฏิบัติ และใช้บังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าวเป็นสำคัญ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนักงานประจำ / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
สำเนาบัตรประชาชน  
สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ และ สำเนาทะเบียนบ้าน  
หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)  
สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือ สถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า  
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)  

 

กรณีเจ้าของกิจการ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สำเนาบัตรประชาชน  
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน  
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)  
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

 

 

 

ktc proudktc proud

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน