ภาษา

บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ รับประโยชน์ด้านสุขภาพระดับแพลทินัม และสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมายจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมรับคะแนนสะสมสูงสุด 3 เท่า

สมัครวันนี้กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับประโยชน์ด้านสุขภาพระดับแพลทินัม  และสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมายจากพร้อมรับคะแนนสะสมสูงสุด  3  เท่า

ฟรี!!   ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม  และฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 150,000 บาทขึ้นไปต่อปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย

 

 

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
 
1. อัตราดอกเบี้ย

• 20% ต่อปี
• การถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันที่ถอนเงินจนถึงวันที่ชำระเงิน
• ในการซื้อสินค้า/บริการ ดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันที่ธนาคารชำระเงินให้สถานการค้า/สถานบริการที่ผู้ถือ บัตรนำบัตรเครดิตไปใช้จ่ายจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น
ผู้ถือบัตรที่ชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามกำหนดเวลายังคงได้รับสิทธิ ยกเว้นดอกเบี้ย

2.

อัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ

10% ของยอดเงินในใบแจ้งหนี้หรือขั้นต่ำ 500 บาท 
3.

ค่าธรรมเนียมกดเงินสดล่วงหน้า

3% ของยอดเงินที่กดแต่ละครั้งขั้นต่ำ 1,000 บาท
4.

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
หากชำระตามกำหนด

สูงสุด 45 วัน นับจากวันใช้บัตร
5. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (บาท/ปี)

บัตรหลัก

บัตรเสริม

แรกเข้า

รายปี

แรกเข้า

รายปี

บัตรเครดิตแพลทินัม
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ธนาคารกรุงเทพ

บัตรแพลทินัม

-

4,000

-

2,000

6.
ค่าธรรมเนียมชำระเงิน

ชำระผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ

ฟรีค่าธรรมเนียม

ชำระโดยหักบัญชีเงินฝาก

ฟรีค่าธรรมเนียม

ชำระผ่านช่องทาง (ATM)

ฟรีค่าธรรมเนียม

ชำระผ่านช่องทางหมายเลข 1333

ฟรีค่าธรรมเนียม

ชำระผ่านช่องทาง ไอแบงก์กิ้ง

ฟรีค่าธรรมเนียม

ชำระผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

ฟรีค่าธรรมเนียม

ชำระด้วยเงินสดที่ Counter Service ทั่วประเทศ (ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ)

15 บาท/รายการ กรุงเทพและปริมณฑล
20 บาท/รายการ ต่างจังหวัด

ชำระเงินสดที่ Tesco Lotus ทุกสาขา

10 บาท/รายการ (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)

ชำระเงินสดที่ ศูนย์บริการลูกค้า
ทีโอที ณ เคาน์เตอร์ Just Pay ทั่วประเทศ

13 บาท/รายการ (ไม่เกิน 30,000 บาท/ รายการ)

ชำระเงินสดที่ JAY MART ที่มีสัญลักษณ์
Pay Point

10 บาท/รายการ (ไม่เกิน 30,000 บาท/ รายการ)

ชำระเงินสดที่ ทรู พาร์ทเนอร์/ทรู มันนี่
เอ็กซ์เพรส (ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ)

15 บาท/รายการ กรุงเทพและปริมณฑล
20 บาท/รายการ ต่างจังหวัด

ชำระผ่านบริการ ทรู มันนี่
(โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มูฟ)
15 บาท/รายการ ทั่วประเทศ

7.

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด

200 บาท/ครั้ง

8.

ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (กรณีขอย้อนหลังเกิน 3 เดือน)

200 บาท/บัตร/เดือน
9.

ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึก
การขาย

100 บาท/ใบ
10.

ค่าธรรมเนียมในการขอรายการ

100 บาท/ครั้ง
11.

ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

สูงสุดไม่เกิน 2.5% ของยอดใช้จ่าย
12.

ค่าบริการเติมมูลค่าแรบบิทอัตโนมัติ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแรบบิท

5 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเว้นค่าบริการเติมมูลค่าแรบบิทอัตโนมัติ (Auto Top-up) บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแรบบิท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 20-70 ปี

  • มีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

  • บุคคลธรรมดา อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี / เจ้าของกิจการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีเป็นพนักงาน / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป

•สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
•สำเนาทะเบียนบ้าน
•สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)
•สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

•สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ)
•สำเนาทะเบียนบ้าน
•สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว หรือของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
•หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า

 

 

 

 

 

 

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน